Dla Ciebie

Praca dla Opiekunki / Opiekuna

Legalna praca Opiekunki / Opiekuna na terenie Niemiec wymaga posiadania dwóch dokumentów – Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (Karta EKUZ) i formularza A1 poświadczonego przez ZUS. iOPIEKA pomoże Ci w ich uzyskaniu.

Zostań Opiekunem / Opiekunką osoby starszej!

można uwzględnić nieodpłatną opiekę nad rodzicami, innymi członkami rodziny czy bliskimi

Karta EKUZ

Karta Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego zapewnia prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych na koszt NFZ podczas tymczasowego pobytu na terenie Niemiec, jak i każdego innego państwa członkowskiego UE. Dzięki karcie będziesz uprawniona/y do korzystania z pomocy medycznej w publicznych placówkach opieki zdrowotnej, będziesz mieć dostęp do podstawowych usług medycznych ratujących zdrowie i życie podczas pobytu za granicą. iOPIEKA pomaga w uzyskaniu karty EKUZ, warunkiem koniecznym jest, by osoba zainteresowana miała prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (aktualne ubezpieczenie ZUS) i upoważniła nas do wystąpienia o kartę EKUZ w jej imieniu.

Dokument A1

Zaświadczenie A1 służy potwierdzeniu, jakiemu ustawodawstwu dotyczącemu zabezpieczenia społecznego podlega Opiekunka / Opiekun. Formularz A1 wskazuje, że obowiązek opłacania przez pracodawcę składek na ubezpieczenie społeczne występuje w danym kraju UE (w naszym przypadku – w Polsce), tym samym zwalniając z obowiązku z opłacania tych składek w innym kraju (w naszym przypadku – w Niemczech). Dokument A1 potwierdzony przez ZUS jednoznacznie wskazuje, że składki należy opłacać jedynie w Polsce. iOPIEKA dba o legalność pracy i Twoje bezpieczeństwo, składa do ZUS stosowne wnioski o poświadczenie formularza A1.

Podręczny słowniczek Opiekuna / Opiekunki